Zorgverzekering

Vergoedingen door zorgverzekeraars

Via onderstaande link kunt u zien welke vergoeding van voetzorg voor u van toepassing is. Per zorgverzekeraar vindt u informatie over de verzekeringen, het aantal behandelingen en het bedrag dat wordt vergoed.

Link Zorgverzekering

Verandering basisverzekering 2014
De vergoeding van medisch noodzakelijke zorg voor chronische ziekten (o.a. diabetes en reuma) is geregeld in de zorgverzekeringswet. Deze zorg wordt geleverd in de vorm van een keten (ketenzorg) die wordt gevormd om de patiënt. De voetzorg wordt In de praktijk voornamelijk geleverd vanuit een zorggroep.

De zorggroep contracteert pedicures om deze zorg te leveren. Indien u gebruik maakt van een zorgverlener die niet is gecontracteerd, kan dit gevolgen hebben voor uw vergoeding. Er kan dan bijvoorbeels sprake zijn van een lagere of maximale vergoeding, of verrekening me het eigen risico.


Contact

Pedicure Lia Kuperus
Schoterlandseweg 29
8414 CM Nieuwehorne

Tel: 0513 – 541029
Email: posta@tiscali.nl


Route


Facebook

Uw voeten zijn mijn zorg!

© Medisch Pedicure Lia Kuperus 
Ontwikkeld door DianaDesignStudio